+372 501 3325

+372 515 0270

Olio Projekti OÜ on oma tegutsemisaastate jooksul rajanud üle saja kilomeeri erinevaid torustikke, paigaldanud erinevaid pumplaid, mahuteid ja septikuid. Renoveerinud ja ehitanud erinevate ehitiste sisetorustikke. Korrastanud maaparanduskraave, eelvoolusid ja drenaažisüsteeme. Betoneerinud erinevaid konstruktsioone ja ka mahuteid.

Suurema mahuga tööd on tehtud peamiselt AS Merko Ehituse allhankena, kus kvaliteedinõuded väga kõrged.
Oma töökvaliteeti kõrgel hoides oleme saavutanud professionaalsuse ja hea maine.

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine.
  • Drenaaž- ja sajuveetorustike rajamine ning rekonstrueerimine.
  • Pumplate, mahutite ja septikute paigaldamine.
  • Ja muud sise- ja välistorustike tööd.

 

Kanalisatsioonitoru paigaldus
Kanalisatsioonitoru paigaldus